André Roll (1959)

Videofilms.
Mijn videowerk is ontstaan vanuit het tekenen.
Aanvankelijk maakte ik tekeningen waarin ik monochrome pictogrammen combineerde met lineaire vormen.
Hoewel de anekdotische thematiek toen het belangrijkste aspect was, vormden de tekeningen tegelijkertijd verkenningen rond illusionaire en werkelijke ruimte.
In de video’s is het ruimtelijke aspect belangrijker geworden. Er is een spanningsveld ontstaan tussen de ruimte van het beeldscherm, de gefilmde werkelijkheid en de illusionaire tekeningen.
Om deze spanning te versterken laat ik in mijn laatste films het onderwerp ook ‘bewegen’. Deze bewegingen wil ik niet door animatie tot stand brengen maar door camerabewegingen. Ik teken nu als het ware ook met de camera.
De gehele of gedeeltelijke zichtbaarheid van mijzelf komt voort uit het willen tonen van het tekenproces, maar dient tegelijkertijd ook weer de benadrukking van de ruimte.
Ik voel me daarom ook geen performer. Veel videokunstenaars hebben hun wortels in performance en beeldhouwkunst. Mijn werk staat eerder in relatie met de traditie van de teken- en schilderkunst. De thematiek van de drie tentoongestelde films is daarom ook te herleiden op genres als stilleven, landschap en historiestuk.

  1. 16 JULI 1941 - een ooggetuigeverslag
  2. stilleven
  3. Verpotten

Curriculum vitae André Roll

Naam:
André Roll
Geboren:
1959, Arkel
Opleiding
periode type institution richting diploma
1978 - 1981 lerarenopleiding Pedagogische Academie, Gorinchem ja
1981 - 1988 overig Rijksuniversiteit, Utrecht Kunstgeschiedenis ja
1994 - 1999 lerarenopleiding Willem de Kooning Academie, Rotterdam Tweedegraads leraar tekenen ja
2000 - 2002 lerarenopleiding Willem de Kooning Academie, Rotterdam Eerstegraads leraar handvaardigheid ja
Exposities
periode naam plaats solo/group omschrijving
1999 Ministerie van OCW Zoetermeer groeps
2000 Nauta Dutilh Rotterdam groeps
2002 Stadsgalerie Gouda groeps
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
2002 prijs Drempelprijs RKS
Nevenactiviteiten
periode omschrijving
1984 - 1990 Freelance schrijver regionale kranten
1988 - 1991 Medewerker kunstenaarsinitiatief Dionysus te Rotterdam
1988 - 2002 Leerkracht Rudolf Mees Instituut te Rotterdam
1999 - heden Leraar beeldende vorming en CKV - Ammancollege Rotterdam