Inez de Coo

Jong Talent 2008, KaBK Den Haag.

Film is naar mijn idee van grote invloed op de huidige cultuur omdat deze vrijwel omnipresent is in onze maatschappij. Kunstenaars zoals Jeff Wall, Douglas Gordon, Luc Tuymans en Cindy Sherman gebruiken rechtstreeks technieken of beelden uit (populaire) films in hun werk omdat deze direct refereren aan beeldelement die in ons onderbewustzijn zijn vastgelegd. De speelfilm bepaald ons idee van de werkelijkheid, ondanks dat vaak getwijfeld kan worden aan de objectiviteit en de waarheid van dit medium. In mijn werk gebruik ik elementen uit de film omdat deze voor mij het leven uitvergroot representeren. Hoewel vaak overdreven en onecht geven filmbeelden een goede indicatie van wat er speelt in de gevoelswereld van een generatie. De beeldelementen die ik gebruik zijn vooral afkomstig uit de horrorfilm van b-kwaliteit uit de jaren vijftig. Ik wil met deze elementen commentaar geven op de maatschappij van angst waar wij de laatste tijd in leven. Ik doe dit door beelden te gebruiken uit de wereld van de jaren vijftig waar de angst bijzonder voelbaar was omdat de tweede wereldoorlog net was afgelopen. Ik wil de vergelijking leggen met een tijd waar de angst misschien meer gerechtvaardigd was. De beelden van horror en science fiction films tonen een uitvergroting van angst. Met deze beelden maak ik een uitvergroting van de angsten die ik om mij heen voel om ze te kunnen relativeren.

  1. Victims/Monsters
  2. Wish You Were Here
  3. Great Wave
  4. In the Kitchen
  5. Cinema Project

Curriculum vitae Inez de Coo

Naam:
Inez de Coo
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
2004 - 2008 kunstacademie Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag Beeldende Kunst n.v.t.
2004 - 2008 kunstacademie Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag Beeldende Kunst n.v.t.
Prijzen en subsidies
periode type omschrijving
2008-2011 subsidie VSB Fonds
2008 prijs nominatie scriptieprijs KABK
2008-2011 subsidie Niemeijerfonds