jochem harteveld

Fotografie

afgestudeerd (Augustus 2004)
Academie beeldende kunsten MAASTRICHT

over mijn foto's:

Werk Landschappen
Toelichting op het werk:

Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit foto's
waarin een ontmoeting plaats vindt tussen het heden en het verleden.
Ik heb mij voornamelijk beperkt tot landschapsfotografie. Daarbij heb
ik me vooral toegelegd op een connectie met de oude schilderkunst uit de
17e eeuw.
Ik wil op die manier een goed inzicht geven van het contrast
tussen hedendaagse beeld en het historisch gemaakte schilderij.

De
ontmoeting tussen hedendaags en historie brengt een bepaalde spanning met
zich mee, die op het eerste oog duidelijk te zien moet zijn.
Het is mij
niet alléén om deze spanning in het beeld te doen.

Ik vind het
belangrijk te onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen het
moderne- en klassieke beeld. Ik vroeg mij af hoe het komt dat
natuurgetrouwe afbeeldingen uit het verleden er zo melancholisch en nostalgisch
uitzien. Naar mijn idee is er niet zoveel is veranderd met het heden
qua klimaat en omgeving. Als ik in de trein of in de auto zit, komen
situaties mij bekend voor, als in een klassiek landschap.
Daarbij vind ik
het interessant welke invloed de snelle hightech ontwikkeling, heeft op
het klassieke landschap. Op welke subjectieve manier bekijken we het
landschap nu? Men kijkt naar een foto die op een technisch-chemische
manier tot stand komt, anders dan naar een gemaakt schilderij.

In mijn
werk gaat het mij niet om een oud schilderij te kopiëren naar deze tijd,
het schilderij geldt wel als referentiekader.
De lichtval en composities
heb ik getracht te fotograferen als die van een klassiek schilderij.
Het object moet in harmonie zijn met de proporties eromheen en de lucht
neemt ongeveer driekwart van de afbeelding in beslag.
Bovendien vind ik,
dat proporties in een landschapswerk ook belangrijk zijn en ook de
emotie die de kunstenaar in het desbetreffende landschap wil
uitbeelden.

De landschapselementen heb ik gefotografeerd vanuit een subjectief
gevoel van wat ik hedendaags vind en wat niet.
Tot nu toe heb ik in deze serie gefotografeerd: Tv-masten,
windturbines, antennes en satellieten op een camping, een bungalowpark, een
Libelleweekblad- zomerkamp etc.
Het hedendaagse hierin is voor mij: een beeld
met een camping met schotelantennes en veel televisie. Het onderwerp
lijkt misschien een cliché, maar ik vind dat ik dit eigentijds beeld, in
het landschap, juist op een uiterst waardige manier laat zien.

De
beelden die ik gemaakt heb, zijn gering bewerkt met de computer. Ook de
schilders uit de 16e eeuw, gebruikten de mogelijk om een wolk iets
donkerder te schilderen (soms bijna zwart), de boom iets geler of oranje te
maken enz. De wereld in de 17e eeuw en de visuele representatie ervan
komen eveneens niet geheel overeen. De representatie is in verschillende
mate overgeromantiseerd. Realiteit en fictie zijn vaak niet ver van
elkaar verwijderd, net zoals je in mijn foto's kan zien.

Wat ik eigenlijk wil laten zien is de ontwikkeling en vestiging van
luxe objecten in het landschap gefotografeerd in het perspectief van een
historisch gedramatiseerd standpunt. Of deze moderne objecten in mijn
werk een verstoring of een toevoeging zijn, wil ik graag aan de fantasie
van kijker overlaten.
Bij mij zelf gaat het afwisselend om een
haatliefde verhouding. De aanwezigheid van recreatie en hightech architecturen
is vaak zeer bepalend voor een omgeving. Ze zijn soms storend, flets en
vaak spierwit. Tevens, ik kan er niet omheen, vind ik dat ze, in het
landschap, een esthetische- en verbijsterende schoonheid kunnen hebben.

 1. De drie bomen, twee honden en twee vuilnisbakken
 2. vergezicht bij Haarlem
 3. Molen bij Gouda
 4. Hoek van Holland, Radarlove
 5. Zandvoort
 6. voet2
 7. voet1
 8. De Zeven Provinciën
 9. Pier Scheveningen
 10. Ballenbar Amsterdam RAI
 11. cirkus 10 uur 's avonds
 12. Lion-tamers
 13. The Actor