Saskia Laurant (1977)

Saskia maakt site-specific installaties. Zij bouwt architectonische bouwwerken en interieurs. Hoe mensen hun eigen plek zoeken, bouwen en creëren, al dan niet vanuit een behoefte aan veiligheid en zekerheid, fascineert haar.

Zij bouwt architectonische bouwwerken en interieurs. Met deze constructies brengt ze een drang tot bouwen en een verlangen tot behouden in beeld. Afbraak en onttakeling zijn hierbij altijd, al dan niet sluimerend, aanwezig.

Verschillende vragen komen hierbij aan de orde. Bijvoorbeld in hoeverre kan een leefruimte als representatie dienen van een identiteit of principe, het bouwsel als veilige intieme schuilplaats functioneren en het bouwen als ritueel benaderd worden.

Het gaat er dus om hoe de mens zich verhoudt tot de wereld om zich heen en hoe architectonische ordening daarbij een rol speelt. In het algemeen. Maar in haar werk is altijd een belangrijke rol weggelegd voor het persoonlijke. Het is niet alleen het vertrekpunt, het doet tijdens het hele werkproces mee; haar eigen herinneringen, het weemoedige vasthouden van haar verleden, haar eigen dwang naar beschermen, verzamelen, barricaderen, kaderen, vasthouden, ordenen en bouwen, maar ook tegenstellend haar verlangen naar ruimte, chaos, verte en vrijheid

Haar werken lijken op het eerste gezicht fijne, stabiele en veilige, herbergzame constructies, maar naarmate men dichterbij komt kantelt de ervaring. En wordt een dreigende wankeling, een onstabiele constructie, een beklemming van de wanden, of een vergankelijkheid zichtbaar. Met deze werken gaat ze specifieker in op de begrippen veiligheid en zekerheid in relatie tot de architectuur en spullen waarmee mensen zich omringen. En in hoeverre dit een illusie is en of dat dan eigenlijk erg is.

  1. Tent
  2. Beyond Doors
  3. beyond doors