Babette de Waele (1980)

Eindexamen 2002, ABV Tilburg

Mijn interesses gaan uit naar het tekenen en schilderen van mensen.Interactie in sociale situaties. Ik gebruik heldere kleuren en compileer mijn beelden uit dingen in mijn omgeving, onderwerpen die dicht bij mij staan.