Please, take a seat! 2 van EUS Erlinde Ufkes Stephanus