Elly Dunnewold

Elly Dunnewold werd geboren in 's Gravenhage. Momenteel is ze woonachtig in Geertruidenberg. Elly studeerde in 1972 cum laude af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 's Gravenhage en kreeg de Esso Prijs. In 1974 won ze de Godon Beurs aan eerder genoemde academie. In het jaar 1977 / 1978 studeerde Elly aan de Instituto Statele per Arte é Ceramica in Faenza, Italië, d.m.v. een beurs van de Rotary International om zich te bekwamen in glazuren.

Elly exposeert sinds 1970 door het gehele land en heeft ook aankoop d.m.v. gemeente, provincie, particulieren en opdrachten. Ze werkt in een verscheidenheid van materialen, o.a. brons, keramiek en textiel. Elly heeft een eigen stijl en haar bronzen zijn altijd Unica's. In opdracht zijn er soms meerdere afgietsels. Al verschijndende jaren zien we als haar merkteken twee vogeltjes, het symbool van de vrijheid om het goede over de wereld rond te brengen. In haar werk vinden we ook veel symbolen terug die elke keer weer op een zeer eigen en originele manier zijn weergegeven. Zij werkt o.a. figuratief, veel in theaterachtige kleding en satirische uitbeelding van mensen, voorstellingen van ervaringen en gebeurtenissen.

In de tijd dat de C.O.S.A te Delft nog bestond was Elly werkend lid en vonden we afbeeldingen van haar werk in hun tijdschrift. Ook in het blad De Architect werd tweemaal een artikel aan haar werk gewijd, zoals in meerdere tijdschriften en foto's van haar werk in het boek Met Open Ogen van J.J. Beljon en het boek Gramatica Del Arte, eveneens van J.J. Beljon, zijn verschenen. Laatst genoemd boek werd o.a. in Zuid-Amerika uitgegeven.

Haar filosofie is: leef, laat je niet leven, maar doe 't ook een ander niet.

  1. huis
  2. Pas op ik val
  3. strijder
  4. Doorgaan
  5. Ik val
  6. vogelvrouw
  7. zonder titel

Curriculum vitae Elly Dunnewold

Naam:
Elly Dunnewold
Geboren:
0000,
Opleiding
periode type institution richting diploma
1967 - 1973 kunstacademie Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag Beeldhouwen ja