Paul Overhaus

1935, Amsterdam
Houtsnedes nemen binnen zijn oeuvre een belangrijke plaats in. Hij slaagde er in metersgrote kleurenhoutsneden te maken die als monumentale kunstwerken in gebouwen kunnen functioneren. Ook maakte hij kleinere houtsnedes voor bibliofiele uitgaven. zijn olieverven, gouaches, pastels en aquarellen hebben een binding me de houtsnedetechniek.
Paul Ovehaus denkt in grote vlakken die soms zijn gevat in contouren. Vormen en restvomen zoeken in een spannend spel naar evenwicht en passen als een legpuzzel in elkaar. Abstractie en symboliek werken, uitgedrukt in een breed gebaar, aan de inhoudelijke expressie van een groot natuurgebeuren.