Zoeken naar kunst

 1. z.t.
 2. DE BEKER
 3. HET STAAT GESCHREVEN
 4. z.t.
 5. DE VAL
 6. z.t.
 7. Man in deuropening + Opstapeling wielen
 8. .
 9. z.t.
 10. z.t.
 11. z.t.
 12. Mythima albipuncta
 13. z.t.
 14. z.t.
 15. Bombus terrestris
 16. z.t.
 17. z.t.
 18. z.t.
 19. z.t.
 20. Vespula vulgaris
 21. z.t.
 22. Mus musculus domesticus
 23. z.t.
 24. omhelsing
 25. z.t.
 26. Tipula maxima
 27. Pyrrhula pyrrhula
 28. mond VII
 29. mond VI
 30. mond V
 31. mond IV
 32. mond III
 33. oog IV
 34. oog III
 35. oog II
 36. geen titel
 37. oog I
 38. mond I
 39. Sturnus vulgaris
 40. mond VIII
 41. Bagage flower
 42. Komkommertijd
 43. DIZ
 44. speeltuin
 45. Kranen
 46. Sleutelgat
 47. kinderen
 48. diverse kleine schilderijen
 49. S
 50. Diabolo