Aanroeringen I, (kermisringetjes voor B.),5 van Vojtech Aubrecht