Trilogie van KKWWAANNTT

Trilogie

Trilogie

Even overleggen?

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend advies?
Stel hier je vraag

Of bel ons direct op 020-675 85 04

kunstenaar:
KKWWAANNTT
techniek:
textiel
grootte (b x h):
70 cm x 650 cm
oplage:
1
beschikbaarheid:
uitleen en verkoop
verkoopprijs:
€ 2400
huurprijs:
€ 46

De rechtsprekende macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht. De vader, de zoon en de heilige geest. Producten, diensten en informatie. Ons leven in deze maatschappij, op wie je ook stemt, waar je ook in gelooft, wat je ook koopt, wordt gestuurd en beheerst door een systeem dat drie maal uit drie bestaat. De kerk; steeds minder machtig, maar vol goede ideeën. De politiek; die denkt de meeste macht te hebben, maar doet deze in de aanbieding. De economie, steeds machtiger en profiteerd gretig van de aanbiedingen van de politiek, zamen denken zij de kerk buiten spel te zetten. De kerk zit vol goede ideeën of je nu christelijke, islamitische of joodse boeken leest , zaken als naastenliefde en barmhartigheid predikken zij alle drie. De koran, de thora of de bijbel zijn alledrie boeken waar veel mensen kennis, wijsheid en inspiratie uithalen. De kerk die vooral inspeelt op de angst om te sterven, lijkt behoorlijk aan macht in te krimpen, veel mensen zien de dood tegenwoordig als de zekerheid die ze hebben. Echter in werkelijkheid groeit de kerk wel degelijk; er zijn aan de ene kant steeds minder praktiserende christenen, maar aan de andere kant komen er steeds meer mensen bij die geloven dat zij na de dood door een stel mokkels worden opgewacht, zij die de koran prediken. Zo zal de kerk, gelukkig of niet, nog lang haar stempel op de maatschappij drukken. Wat je ook gelooft, of dat een van deze drie hoofdstromingen is die heel erg overeenkomen en ook hun oorsprong in dezelfde tijd en op dezelfde plaats hebben of dat je een andere, bijvoorbeeld een natuurgodsdienst of het boeddhisme aanhangt; weet dat godsdienst niet heilig is en je te allen tijde bij jezelf te raden moet gaan. Voor je het weet word je meegesleurd in een of andere “heilige oorlog” en sta je je broeders af te slachten. Dit gebeurt letterlijk maar ik bedoel het ook en vooral figuurlijk. Jij en de mensen om je heen zijn belangrijker dan wat je gelooft. Eerder zal de politiek het loodje leggen. Van politici wordt verwacht dat zij naar hun burgers luisteren, ze worden ookwel volksvertegenwoordigers genoemd. Ook wordt van hen verwacht dat ze voor iedereen de juiste beslissingen nemen en dat ze over die beslissingen verantwoording afleggen. Dit is echter een onmogelijke taak. Steeds meer burgers hebben wensen waar ze in het geheel niet naar leven. Materialistische rijkdom, goede gezondheid en makkelijke toegang tot educatie, ze vinden dat de politiek hier voor moet zorgen en hebben er zelf weinig tot niets voor over. De burgers verbrassen en misbruiken alles wat los en vast zit en als dan een van die zaken niet voorhanden ligt faalt de politiek. Zodoende gaan taken die de politiek maar even aan de economie kwijt kan zonder pardon in de aanbieding, zo denkt ze haar verantwoordelijkheid gemakkelijk kwijt te raken. Burgers wisselen gemakkelijk van politieke partij als ze überhaupt al op komen dagen bij verkiezingen. De politiek probeert in te spelen op de angst om vrijheden te verliezen, maar creeert deze alleen maar. Vreemd genoeg denken veel burgers toch dat politici het voor het zeggen hebben in hun land. Politici weten dit en gaan daar op zo’n manier mee om dat er wel naar hen geluisterd word, ook al is wat ze verklaren totale lariekoek. Ze helpen uiteindelijk vooral zichzelf en elkaar en zo sta je voor je het weet als simpele burger opeens aan de andere kant van de “heilige oorlog” je leven te verknallen, maar gelukkig noem jij dat “vechten voor vrijheid”. Of je nu wel of niet stemt, links, midden of rechts, of je nu een kapitalist of een communist bent of je gaat gebukt onder een dictatuur; vergeet niet; democratie is ook maar de dictatuur van de meerderheid, vergeet niet te dat jij en de mensen om je heen veel belangrijker zijn dan je eigen politieke idealen of die van je politiek leider. De economie neemt zoals gezegd meer en meer taken over van de politiek en natuurlijk zal ze deze taken naar eigen belang invullen. Haar belang is zoveel mogenlijk winst maken. Veel winst maakt men door weinig kosten te maken en slim op de consument in te spelen. Wat de kerk en vooral de politiek niet meer lukt krijgt de economie uitstekend voorelkaar; ze bespelen de consument van jongs af aan met halve waarheden en valse beloftes. De economie speelt vooral in op angsten zoals “er“ niet bij te horen. Met een paar hippe nikes hoor je er altijd bij en zo blijf je trouw aan zo’n merk en vooral het idee, de houding die daar bij hoort. De burger geeft de politiek de schuld dat zij haar banen kwijtraakt, vervolgens vind de consument het prettig dat er zulke goedkope produkten in de winkel liggen. De individu ziet niet dat dit rechtstreeks met elkaar te maken heeft en er dus zelf iets aan kan doen. Produkten worden steeds meer in opdracht van bedrijven bij andere bedrijven in elkaar gezet. Dit gebeurt veelal in Aziatische landen waar vooral jonge vrouwen werken wiens werkgevers het niet zo nou nemen met mensenrechten, laat staan met enige cao. Dit om ervoor

Dit werk reserveren, kopen of huren?