Quasi romantic scene from alien perspective van John Konijn